dimecres, 27 d’abril de 2011

Catàleg de recursos Merlí


Avui aprofitant la tasca encomanada per aquesta setmana ús vull presentar un nou recurs que us serà de gran profit alhora de fer-ne ús a les aules. Es tracta del catàleg de recursos Merlí un catàleg de recursos educatius digitals promoguts pel Departament d'Educació amb l'objectiu de proporcionar a tota la comunitat educativa un entorn de catalogació, indexació i cerca de materials didàctics.
Després d'aquesta breu presentació sobre el recurs merlí intentaré fer una petita guia de pasos per si, algun dia, voleu consultar aquesta plana web us resulti molt més senzill i sabeu tot el seu funcionament.

  1. Entrem en la web catàleg de recursos Merlí (http://aplitic.xtec.cat/merli/)
  2. A continuació, se'ns obrirà la plana en concret i iniciarem la nostra exploració per aquesta. Ens podem adonar, que la part superior dreta trobem tres idiomes a escollir (català, castellà i anglès) seleccionarem aquell que ens resulti més còmode alhora d'explorar la pàgina.
  3. Un cop escollit l'idioma ens és més còmode, passarem a observar la web de forma més general. Com veureu, aquesta ens ofereix a la part superior tres opcions: inici (per si volem tornar a la pàgina principal un cop feta la nostra cerca) ajuda (per si tenim cap mena de dubte o problema la web ens ofereix un servei d'ajut per l'usuari o visitant) i identificació (apartat destinat a les persones enregistrades en aquesta web). Tot seguit observarem una petita franja destinada a la cerca més concreta (aquest apartat ens serà molt útil quan sapiguem del cert què volem buscar, vist que tenim una idea concreta del que volem). Tot seguit, trobem quatre possibles opcions a escollir referides a l'etapa en concret d'on volem cercar el recurs (Educació INFANTIL, PRIMÀRIA, ESO i BATXILLERAT). A continuació trobarem a la part dreta de la pantalla tot un recull dels recursos més valorats pels usuaris com també, tots aquells més visitats i comentats al llarg dels últims 30 dies. A la part esquerra, trobem una breu descripció del res com també un apartat de Notícies i novetats, on trobarem tot el recull de novetats i notícies sorgides a la web durant els darrers dies.
  4. En aquest apartat ens endinsarem amb més detall a la cerca de recursos. En aquest cas, atenent a la meva especialitat, cercarem recursos a l'educació infantil, però com veureu el mecanisme resulta semblant a la resta d'etapes.
  5. Primer de tot, farem clic a l'apartat comentat amb anterioritat EDUCACIÓ INFANTIL (localitzat a la part central superior de la web, primera opció). Un cop siguem dins observarem com l'aspecte de la pàgina continua sent semblant l'únic que canvia es la part esquerra de la web, ja que trobem en concret les tres àrees curriculars (comunicació i llenguatges, descoberta d'un mateix i dels altres i descoberta de l'entorn) on es divideixen els diferents recursos. Farem clic a aquella que més ens convingui per la cerca que volem realitzar. En aquest cas, triarem Comunicació i llenguatges. Un cop siguem dins d'aquesta pestanya, observarem com a la part superior de la pantalla continuarem trobant la franja de cerca avançada, més abaix, trobem l'opció d'ordenar les resultats per defecte, data, visites, alfabèticament, valoració i comentaris (escollirem la que més ens convingui). Un cop vist aquesta part de la web observarem com a la part esquerra tenim un petit espai on se'ns recullen tots aquells recursos relacionats amb l'àrea curricular triada i veurem com se'ns desglossen en diferents apartats (Aplicació, imatge, àudio, vídeo, document, pàgina web i interactiu). A la part central de la web trobarem tots els recursos en sí. Farem clic sobre aquell que més ens cridi l'atenció o més s'ajusti al que volem cercar. I veurem com se'ns obrirà una pantalla on trobarem la descripció més detallada del recurs triat (autor, orígen del recurs, descripció temàtica, descripció curricular, àmbit, context, idioma, durada, recurs, llicència i l'opció de poder-lo compartir via facebook, twitter, delicious, correu gmail o col·locar-lo a favorits)
  6. Si fem clic sobre l'origen de l'activitat, se'ns conduirà directament a la web d'on sorgeix aquest recurs (a la web merlí no s'especifica amb el nom orígen sinó que ens surt directament a l'inici de la descripció més detallada de l'activitat la web d'on està extreta aquella activitat /recurs)
Espero que us hagi servit aquesta breu guia amb els pasos a seguir per tal d'explorar la web de catàleg de recursos de Merlí i que en feu un bon ús a les aules.


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada