diumenge, 29 de març de 2009

La importància de les TIC en l'eduació Infantil

En aquesta nova actualització del meu bloc m'agradaria destacar un artícle que vaig trobar a la xarxa sobre la importància que actualment en aquests darrers anys han adquirit les TIC en l'àmbit de l'educació infantil. Aquest article ens ofereix les dues cares de la moneda és a dir tant la importància de la incorporació de les TIC per l'infant com pels mestres, com tanmateix els diversos rols que ambdues parts han adquirit.

La importancia de las TIC en el aula de Educación Infantil:
El uso de las TIC, en los centros educativos se impone y sustituye a antiguos usos y recursos. El uso del ordenador y el software educativo como herramienta de investigación, manipulación y expresión tiene una cualidad muy motivadora y atractiva para el alumnado de los distintos niveles educativos. El trabajo cotidiano con y en la informática permite al alumnado una intervención creativa y personal, mantener un ritmo propio de descubrimiento y aprendizaje, así como el acceso a la información más integral, permitiendo iniciar un proceso de universalización del uso y conocimiento de las TIC.
El profesor ha de adquirir un nuevo rol y nuevos conocimientos, desde conocer adecuadamente la red y sus posibilidades hasta como utilizarla en el aula y enseñar a sus alumnos sus beneficios y desventajas.
En la actualidad, los niños asumen con total normalidad la presencia de las tecnologías en la sociedad. Conviven con ellas y las adoptan sin dificultad para su uso cotidiano. En este sentido los docentes debemos propiciar una educación acorde con nuestro tiempo realizando nuevas propuestas didácticas e introduciendo las herramientas necesarias para este fin.
Es a la edad de tres años cuando la mayoría de niños tienen el primer contacto con un centro escolar, y a diferencia de épocas anteriores, en las cuales no se otorgaba gran importancia a esta etapa de la educación Infantil, en la actualidad se considera relevante, ya que sienta las bases de futuros aprendizajes, se adquieren hábitos de conducta y de convivencia, se suceden grandes cambios de crecimiento intelectual, adquieren gran capacidad de aprendizaje, etc.
Estas y otras características permiten considerar que la acción educativa que se lleve a cabo en este período será fundamental en su posterior proceso evolutivo. Esta acción educativa debe plantearse la utilización del ordenador como recurso para favorecer:

dimarts, 17 de març de 2009

Jocs i aprenentatge

Hola a tothom!

En les darreres classes de NTAE hem estat testimonis de les diverses webs que tant mestres com infants tenen al seu abast per tal de dur a terme diverses activitats relacionades amb l’aprenentatge de diferents conceptes bàsics que els nens han d’anar adquirint al llarg del període educatiu al qual estan sotmesos, des d’una basant entretinguda i educativa.
Tanmateix, aquest tipus de webs són molt recomanables perquè ofereixen un ventall molt ampli de possibilitats de joc; els infants aprenent sols mitjançant allò que més els i agrada i motiva: el joc.
Per altra banda, els mestres o especialistes en el tema, podem elaborar per si mateixos diverses activitats que ells creguin més convenients pel grup classe, ja que la web dóna també aquesta oportunitat, aquesta ofereix una sèrie de programes útils per tal que el mestre pugui fer-los servir i elaborar una sèrie d’activitats concretes que no ha pogut veure o trobar entre les que n’ofereix la web.
Des del meu punt de vista, crec que aquestes webs tindrien que estar actualment molt presents en el procés d’aprenentatge dels menors, ja que si podem fer que aprenguin i tanmateix gaudeixin fent-lo, perquè no fer-ne ús?

Aquí us deixo una web on podreu trobar diferents exemples de les webs que he mencionat amb anterioritat:


http://www.bibgirona.net/salt/jocs_joguines/jocs/planes/jocs_catala.htm

dimarts, 10 de març de 2009

Música a l'instant


Hola a tothom!
En aquesta segona actualització del meu bloc us voldria comentar un programa de música que ha sortit fa poc i que tots heu sentit parlar a les classes de música, aquest és diu
spotify, és un programa que trobareu a la web del calaix de música de l’Antoni, com ell ens va comentar és totalment gratuït i ens permet accedir a qualsevol tipus de música a l’instant. Trobo que aquest programa realment és molt útil tant per tenir-lo a les escoles, ja que podem accedir a tot tipus de cançons infantils com pel nostre ús quotidià a la nostra llar.

dilluns, 2 de març de 2009

HipermèdiaHipermèdia és la cmbinació de multimèdia i interactivitat.
*Recordeu de posar: target= "blank" (per obrir en una nova finestra)

En aquest bloc trobareu...

  • Exercicis de tipus pràctic realitzats a l'aula
  • Resums, comentaris o ampliació dels continguts del temari
  • Resenyes i comentaris sobre espais i recursos web
  • Presentació de notícies d'actualitat referides a les TIC
  • Reflexions sobre el propi procés d'aprenentatge
  • Presentació i comentari de les millors entrades realitzades al propi bloc